Skärpa Studio i Lund bjuder in till en halvdags föreläsningar:

“Vi fortsätter bredda synen på växtanvändning och växters betydelse för människa, djur & natur i den fristående föreläsningsdagen NYANSERA GRÖNT del 2.

Juho Riikonen från Ekologigruppen berättar om ”Den vilda estetiken” och om varför vi ska bry oss om hur våra grönområden ser ut. Vad säger stadsbilden om vårt naturförhållande, hur kan vi bjuda in biologiska mångfald till våra städer och varför vill vi det?

Sophia Callmer och Martin Stoltze från Drakängen Natur & Trädgård ger oss handfasta råd om ängars anläggning och skötsel. De kommer även berätta mer om ängens historia, ekologi och varför ängar är intressanta i trädgårdar och stadsmiljö i dag.

Skärpa Studio ger sin syn på växtanvändning och visar på metoder för hur vi kan skapa naturalistiska perennplanteringar med fokus på upplevelse, uttryck och dynamik. Hur vi identifierar och överför känslan av vild natur till hortikulturell växtkomposition.”

 

Läs mer på Skärpa studios hemsida: Skärpa Studio