2023-02-02|

Tips på fördjupande kursdag! Skärpa Studio i Lund bjuder in till en halvdags föreläsningar:   "Vi fortsätter bredda synen på växtanvändning och växters betydelse för människa, djur & natur i den fristående föreläsningsdagen NYANSERA GRÖNT [...]

En 2-dagars konferens om svensk agroforestry

2022-08-24|

Den 6-8:e oktober arrangerar Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på SLU, Jordbruksverket och Partnerskap Alnarp en 2-dagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa (gårdsbesök). Då kommer pionjärer för olika [...]

Den stora planteringsveckan

2022-08-24|

Den 3 - 11 september har Åbergs Trädgård  & Café utanför Ystad vad de kallar  den stora planteringsveckan. Samtidigt firar de 150 år! Det kan betyda fynd av olika slag. Hör mer på deras Facebooksida.

Öppna dörren

2022-07-15|

Förvandla din trädgård till en kolsänka och få en trädgård som nästan sköter sig själv! Det låter för bra för att vara helt sant. BBC Future har lite tips till alla oss som funderar på [...]

Poängsätt din trädgård

2022-06-30|

Den danska forskaren Rasmus Ejrnæs på Nationalt Center for Miljø og Energi vid Aarhus Universitet har tagit fram en poängtabell som enkelt visar hur din trädgård ser ut idag men som också ger dig fina [...]