Styrelsen

Ordförande

Ann-Helen Arvidsson mobil: 070 771 38 19

Vice ordförande

Maj-Gull Wahlgren Svensson

Sekreterare

Britt-Marie Kapnoula mobil: 0738 132177

Kassör

Barbro Lefévre mobil: 0703 888681

Övriga ledamöter

Kristina Appelqvist
Birgitta Hårdh
Kenneth Johansson
Annette Ljunggren Persson
Eva Persson

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2020 (pdf) »

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2021 (pdf) »