Styrelsen

 

Ordförande

Ann-Helen Arvidsson

Vice ordförande

Maj-Gull Wahlgren Svensson

Sekreterare

Eva Rading

Kassör

Barbro Lefévre

Övriga ledamöter

Annette Ljunggren Persson
Eva Persson
Carina Skarlund
Carita Lindqvist

 

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2024 (pdf)

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2023 (pdf)

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2022 (pdf)

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2021 (pdf)

Årsmöte Lunds Trädgårdssällskap 2020 (pdf)