Styrelsen

Ordförande

Jeanna Reed mobil: 0768 081045

Vice ordförande

Kristina Appelqvist

Sekreterare

Britt-Marie Kapnoula mobil: 0738 132177

Kassör

Barbro Lefévre mobil: 0703 888681

Övriga ledamöter

Susanne Andersson
Ingrid Sjöberg
Ann-Helen Arvidsson
Cecilia Holm
Maj-Gull Wahlgren Svensson