Resepolicy

Beslutades vid Lunds Trädgårdssällskaps årsmöte 2016-02-15.

Regelverk för resor anordnade av Lunds Trädgårdssällskap

Anmälan är bindande fr o m sista anmälningsdag. E-postadress och telefonnummer anges i anmälan. Sista anmälnings- och betalningsdag framgår av respektive resebeskrivning. Resan ställs in om minimiantalet för resan inte uppnås.

Är du anmäld och inte kan följa med gäller följande:
  • Finns reserver på ev väntelista återbetalas din inbetalning
  • Finns ingen väntelista kan du själv skaffa ersättare, betalning clearas då mellan avbokande och ny resenär.
  • Vid avbokning 48 tim före avresa eller tidigare och ersättare inte kan hittas återbetalas 50%.
  • Ingen återbetalning sker vid avbokning senare än 48 timmar före avresa.