Lunds Trädgårdssällskaps dataskyddspolicy

 

Dina personuppgifter är konfidentiella
Lunds Trädgårdssällskap hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

Säker förvaring och hantering av personuppgifter
Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och därefter så länge som behövs för att kunna styrka mandatfördelningen till fullmäktige, dock högst två år efter avslutat medlemskap.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål: medlemsregister i Lunds Trädgårdssällskap.

Personnummer och kön
Uppgifter om personnummer och kön begär vi inte in av våra medlemmar

Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att skicka ut inbetalningskort och för att vi ska kunna skicka ut information och program.

Telefonnummer/Mobilnummer
Vi vill gärna ha ditt telefonnummer/mobilnummer för att kunna ta kontakt med dig i frågor som rör ditt medlemskap samt för att vi ska kunna kontakta dig och skicka ut information med kort varsel om t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang.

E-post
Vi behöver din e-postadress för att vi ska kunna maila information och program till dig.

Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till info@lundstradgardssallskap.se eller tel 046-32 43 15.