Till dig som vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällskap

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårds­intresserade.  Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, och som medlem får du bl a medlemstidningen Hemträdgården.

Medlemsavgiften är 320 kronor och betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård – gå in på http://www.tradgard.org/medlem/  och ange under ”Välj lokalförening” att du vill bli medlem i  Lunds Trädgårdssällskap. Medlemskapet gäller för en person. Make/maka/sambo på samma adress kan bli familjemedlem – avgift 20 kronor. Medlemskort kommer med posten.

Om du redan är medlem i någon annan RST-ansluten förening, t ex Skånska Trädgårds­föreningen, kan du stanna kvar i den och dessutom bli medlem hos oss. Du betalar då en lokalavgift på 70 kronor som tillfaller Lunds Trädgårdssällskap.

Då gäller att du kontaktar Riksförbundet Svensk Trädgård på: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org.

Du kan också välja att byta huvudmedlemskap till Lunds Trädgårdssällskap och då betala lokalavgiften till din ”gamla” förening. Om du inte vill vara dubbelansluten kan ditt medlemskap flyttas.

Även då kontaktar du RST:s medlemsregister: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org.

Synpunkter, förslag, önskemål?

Du kan antingen lämna dessa till oss i styrelsen vid våra träffar, maila till info@lundstradgardssallskap.se

eller ringa Jeanna 0768 081045 eller

Britt-Marie Kapnoula 0738 132177.

Vi skickar gärna medlemsinformation per e-post – meddela då din e-postadress till info@lundstradgardssallskap.se.

 

Hemsida: https://www.lundstradgardssallskap.se

Facebook https://www.facebook.com/lundstradgardssallskap/

Vi har en grupp på facebook att diskutera i, och en sida för att informera om vår verksamhet.

Lunds Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST www.tradgard.org