Till dig som vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällskap

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårds­intresserade. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Som medlem får du flera förmåner. Läs mer här.

Medlemsavgiften är 345 kronor varav 275 går till Riksförbundet och 70 kr till lokalföreningen.  Gå in på https://svensktradgard.se/om-oss/bli-medlem/ och fyll i dina uppgifter. Ange under ”Välj lokalförening” att du vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällskap. Du betalar hela avgiften (345 kr) till Riksförbundet Svensk Trädgård när du fått inbetalningskort. Medlemskort kommer med posten.

Vill du lägga till en familjemedlem kan du göra det under ”Familjemedlem” – ”Lägg till familjemedlem”. Du betalar då 90 kr extra för familjemedlemmen varav 20 kr går till Riksförbundet och 70 kr till lokalföreningen. Som familjemedlem är du fullvärdig medlem, men får inte förbundets tidning Hemträdgården.

Om du redan är medlem sedan ett antal år tillbaka, men vill lägga till en familjemedlem (make/maka/sambo på samma adress) måste du kontakta Medlemsservice på adress medlemsservice@tradgard.org eller ringa 08-792 13 15, måndag-torsdag 09.00-12.00.

Medlemskort kommer så småningom med posten.

Om du redan är medlem i någon annan av Riksförbundets lokalavdelningar, t ex Skånska Trädgårds­föreningen, kan du stanna kvar i den och dessutom bli medlem hos oss.

Du betalar då en avgift på 90 kronor varav 20 kr går till Riksförbundet och 70 kr till Lunds Trädgårdssällskap. Kontakta Riksförbundet Svensk Trädgård på: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org så ordnar de det.

Du kan också välja att byta huvudmedlemskap till Lunds Trädgårdssällskap och då betala lokalavgiften till din ”gamla” förening.

Om du inte vill vara dubbelansluten kan ditt medlemskap flyttas. Även då kontaktar du RST:s medlemsregister: tel 08-792 13 15 eller medlemsservice@tradgard.org.

Synpunkter, förslag, önskemål?

Har du synpunkter, förslag eller önskemål om lokalföreningens verksamhet kan du:

Observera att vi mailar medlemsinformation per e-post. För att inte missa någon information är vi därför glada om du meddelar oss din e-postadress till info@lundstradgardssallskap.se.

På facebook har vi en grupp som heter Lunds trädgårdssällskap, där vi informerar om vår verksamhet och där medlemmarna kan diskutera trädgårdsfrågor.