Att de gröna lungorna i såväl enskilda trädgårdar som i städerna totalt minskar – och att det påverkar miljön – är kanske inte något som vi tänker på. Men då träd och grönska minskar innebär det en ökad översvämningsrisk då alla hårdgjorda ytor överbelastar dagvattenledningar vid häftiga regn, samtidigt som den minskade grönskan leder till att det blir varmare och torrare i stan. Malmö stad har försökt ändra på detta men det visar sig att kommunen har liten eller ingen möjlighet att bestämma om husägare gör en trädgård eller stengård av sin tomt. Man har trots olika informationskampanjer med bl.a. VA SYD haft begränsad framgång i att få trädgårdsägare att ändra sina trädgårdar till att innehålla mer grönska.

Vi var 29 personer som lyssnade på Birk Andersson, projektledare för Malmö stad och utbildad klimatstrateg, som höll ett spännande och engagerande föredrag om sitt masterarbete vid Lunds Universitet, ”Trädgård eller stengård” med undertiteln ”Kategorisering av trädgårdar och trädgårdsägare för målanpassad informationsspridning mot hårdgörande”.

Birk berättade att han via intervjuer bland 100 trädgårdsägare på Limhamn kunde dela in dem i olika kategorier beroende på hur de använder sina trädgårdar, vad trädgårdarna innehåller och hur förändringsbenägna trädgårdsägarna var.

Det visade sig att äldre personer tillbringar mer tid i trädgården och att deras trädgårdar överlag innehåller mer rabatter, buskar och odlingsland. Dock är denna grupp inte särskilt förändringsbenägen. De trivs med sin trädgård som den är.

Undersökningen visade också att det är främst yngre inkomststarka föräldrar som lägger sten, bygger veranda och pool i trädgården. Denna kategori vill förändra men då deras trädgårdar har mindre yta att göra förändringar på blir det att välja hårdgörande/och eller mjukgörande ytor.

Kategorin ”medelålders yrkesarbetande kvinnor” vill dock spendera mer tid i sin trädgård. Dessa kvinnor har en hög förändringsbenägenhet både när det gäller trädgården och sitt eget trädgårdsengagemang.

En av slutsatserna med studien, och från de lyssnade åhörarna, var att för att lyckas med förändringsarbetet måste man rikta information till ”rätt” kategori av trädgårdsägare. Samt att olika aktörer måste involveras i arbetet då trädgårdsägare har olika krav och mål med sin trädgård.

Nedan finns ett bra exempel på en trädgård som klarar att svälja kraftiga regn, samt tre trädgårdar som kommer att få problem och en som kanske klarar av ett mindre kraftigt regn.

Som Birk så träffande började sitt föredrag med:

Verkligheten tycks vara det största problemet när verkligheten ska motarbetas.