Vi var många som såg fram mot att onsdagen den 12 oktober höra Charlotta Jörgensen prata om sin trädgård och den lust att skapa som driver henne. IOGT-lokalen var full av förväntansfyllda människor, nya stolar fick tas fram innan vi till slut hade fått plats.

Charlotta inledde med att kort presentera det budskap hon ville få fram i sin presentation: hon har skapat sin trädgård genom att fokusera på två ord – lust och känsla (magkänsla). Hon uppmanade oss att våga bryta mot regler som finns i många trädgårdsböcker.

Charlottas trädgård är medelstor, lite över 1000 kvadratmeter. Innan hon börjar arbeta med ett nytt trädgårdsrum tänker hon på vilken form som bäst passar i rummet. Färger och balans med mera kommer sedan. Formen är det primära. Formen bestäms också av hur hon tänker sig rummet; ska det vara lugnt, vilt, stramt, blommigt? Ett nytt rum måste också balansera de tidigare skapade rummen. Ska det vara olikt de andra, eller likt, eller bara snarlikt? Kontraster mellan rummen är viktigt att ha med i tankarna innan arbetet påbörjas för på så sätt upprätt håller man en spänning när man förflyttar sig mellan rummen.

Om man vill ha en stram och formstark trädgård måste det finnas något som kontrasterar det strama, som lyfter upp det. Utan denna kontrast kan en trädgård lätt bli tråkig. Charlottas trädgård har arbetats fram med ledorden stillhet, formstark, vintergrönt, tuktad vildhet och skuggiga platser.

Ett bra tips var att vi då och då bör sätta oss ner i våra trädgårdar och fundera på vad vi saknar. Är det ljus, eller lugn, eller något annat? Men innan vi uppsöker närmsta plantshop måste tänka på formen/helheten, sedan på pyntet.

Blommande perennrabatter saknas i hennes trädgård. Det finns en och annan ros här och var i trädgården. Men när äppelträden blommar är det detsamma som en jätte rabatt som blommar på våren. Och ettåriga blommor och gräs finns här och var i krukor – många krukor.

Rummen i trädgården