Den 20 september blev trädgårdsföreningens medlemmar inbjudna till en guidad tur i östra Lunds villakvarter, flerfamiljshus och parker. Guider var Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson från Centrum för miljö- och
klimatve
tenskap vid Lunds universitet. Ämnet för dagen var biologisk mångfald i ett stadsplanerat område. Dessutom fick vi en kort introduktion i problemet med invasiva arter i staden. Se bild 1.

Promenaden började vid koloniområdet Öster II. Vi gick upp mot motorvägen. Höstsolen värmde fortfarande trots att klockan gick mot 17.30. Uppe vid vändplatsen fanns ett stort bestånd av parkslide som man försökt bekämpa, men som trots åtgärden hade tittat upp på nya platser. Se bild 2.

Därifrån gick till ett område med flerfamiljshus och såg ett bra exempel på hur man i anslutning till husen kunde plantera fruktträd på väl tilltagna grönytor. Det var en bra början men här hade fler buskar och annat grönt kunnat ersätta den väl tilltagna gräsmattan för att öka den biologiska mångfalden i just detta område. Se bild 3.

Ett större grönområde ligger insprängt mellan bebyggelsen; ett område som är mycket frekventerat av bland annat ungdomar som går sina frisbeegolf-rundor på kvällarna, dvs de kastar frisbees på liknande sätt som golfare försöker få golfbollen att hamna i rätt hål. Se bild 4.

Bullret från motorvägen hörs mycket tydligt under hela vår promenad. För att få en direktupplevelse av hur bullret påverkar vår hjärtfrekvens gick vi ut till bron över motorvägen som förbinder Hardebergaspåret väster och öster om motorvägen. Se bild 5. Lyssna på ljudillustrationen här om du inte tidigare har hört detta buller.

Därefter synade vi några villaområden. Höga och vilt växande häckar som visserligen skyddar mot insyn men som får förbipasserande att undra om man inte är stolt över sin trädgård. Varför vill man inte visa något av den? Vi lyckades hitta några små portar i häckarna  och några vackra träd som stack upp ovanför dem som visade att man inte behöver hålla hela trädgården borta från insyn. Bättre i så fall att ha en liten del av trädgården som en medeltida muromgärdad hortus conclusus eller en engelsk secret garden. Se bild 6, 7 och 8.

Sista anhalt innan avslutningen var några nybyggda stora villor med stenlagda ytor som vid ett större skyfall inte kommer att släppa igenom något vatten. Av hänsyn till villaägarna har inga foton tagits på dessa platser.

Avslutningen ägde rum i St Jörgens park, ett fint grönområde som kommunen dock inte har skött på ett medvetet sätt. Solen hade dalat och det var dags att knäppa rocken eller kappan och dra hemåt.