Sjukdomen päronrost har blivit ett allvarligt problem i södra Sverige, inte minst i Lund. Fler och fler päronträd sågas ner medan själva värdväxterna för sjukdomen – odlade trädgårdsenar med ett horisontalt växtsätt som kinesiska enar och sävenbom – får stå kvar. Men tar man bort infekterade grenar på enarna – helst hela buskarna förstås – blir inte päronträden sjuka. Så enkelt är det. Det finns gott om alternativ till de odlade enar som är mottagliga för svampen. Genom att informera och åter informera om rostsvampens liv och leverne kan vi minska infektionstrycket på päronträden och på sikt helt slippa sjukdomen.

Den här trädsjukdomen går att påverka!

Lunds Trädgårdssällskap vädjar till Lunds trädgårdsinnehavare, kolonister, fastighetsägare, kyrkogårdsförvaltning och parkförvaltning att delta. Som avstamp arrangerades i september 2008 ett möte där hortonomen Kristine Ivarsson berättade om päronrosten och hur den sprids. Nu är det dags att hålla utkik på de odlade enarna. Förstadierna syns som mörka prickar och snart blir de brandgula geléklumparna synliga. Från dem sprids smittan till päronträden inom en radie på femhundra meter.

Upptäcker du smittobärande buskar någon annanstans än i din egen trädgård kan du tala med fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren eller kontakta Lunds trädgårdssällskaps arbetsgrupp mot päronrost på rostfrittlund@live.se eller Anita Ireholm, 070-2881702.