Den 7 augusti 2022 hade trädgårdssällskapet förmånen att ta del av en omfattande skogsträdgårdsodling. Vad är då det?
Holma skogsträdgård är en undervisningsträdgård med ätliga träd, buskar och örter. Med ganska enkla medel kan man skapa en trädgård som mestadels består av ätliga växter. Fruktträd, bärbuskar och nötträd bildar stommen i skogsträdgården och ett marktäckande örtskikt utgör en perenn grönsaksodling.

På Holma inledde Esbjörn Wandt med en presentation av tankarna bakom detta i Folkhögskolans klassrum – som bestod av träpallar under ett tak i form av en presenning!

Vi fick bl a höra om permakultur, agroforestry, skogsträdgårdsodling och den viktiga samverkan mellan olika växter och mellan växter och djur.

När regnet minskat något, fick vi en visning av odlingarna. Vi fick se såväl ätbara växter som växter odlade för att främst ge näring åt andra växter.

Esbjörn kommer också att visa odlingarna i Solbyn i Dalby, där man kan se hur skogsträdgårdsidén kan överföras till villaträdgårdar. Se mer om Solbyn den 17 augusti här.

Här nedan kan du se några bilder från denna regniga men högintressanta visning.