Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet hälsar oss varmt välkomna till Sebbarp och en dag fylld av olika aktiviteter.
Dagen är öppen för alla intresserade även om du inte är medlem i deras förening.

Adressen är Sebbarp 503, 241 62 Löberöd.

Program
13:00 – 14:00 Möjlighet att på egen hand titta i trädgården och gå runt på växtmarknaden
14:00 Guidning i trädgård & plantskola av Henrik
14:00 Prova på att ta sticklingar på rhododendron
14:45 Fika, med dragning av lotteri
15:00 Föredrag av Kajsa, Mikrojord, om Bokashi
16:00 Guidning i trädgård & plantskola av Henrik
16:00 Prova på att ta sticklingar på rhododendron

Utställare
• Carina och Henrik från Sebbarps planthandel – Azaleor och Rhododendron
• Anders Björklund – Rhododendron
• Johnny Svensson – Rhododendron
• Plantido – med udda, annorlunda sortiment av växter
• Tord Olsson från Aceratum – Japanska Lönnar
• Sara Brenne från Nyhagens trädgård och plantskola – Magnolior
• Kajsa och Mattias från Mikrojord – olika typer av Bokashi produkter
• Jan-Åke Larsson – växtstöd i smide
• Marie Larsson – Betongkonst
• Annette Wilhelmsson, Lennart Karlsson – överskottsplantor från trädgården
• Fler utställare kan tillkomma

Se mer information här.