Den 17 augusti besökte Lunds trädgårdssällskap den ekologiska Solbyn i Dalby. Där bor ca 50 familjer med stora gemensamma ytor. Odlingslott och växthus ingår i alla bostäderna. Esbjörn Wandt, som guidade oss, brinner för den odlingsform som brukar kallas “skogsträdgård”. Han delade frikostigt med sig av den kunskap han erhållit under åren. Mycket spännande!

I skogsträdgården samplanterar man fleråriga nyttoväxter och träd för att få en högre avkastning än vad en ren monokultur hade givit. Grundpelarna är träd och ätbara växter. Jorden byggs upp och man värnar om den så att det man odlar ska ge störst avkastning. Esbjörns trädgård och närområde innehåller många växter vi vanligtvis inte tänker på som ätbara. Alla barnen i området måste uppskatta allt ätbart som finns på de gemensamma ytorna. Ett riktigt gottebord. Tänk att leka kurra gömma i denna gröna oas.

Tack till Ann-Helen Arvidsson (@arvidssonannhelen) för de fina bilderna.