Naturens mönster är rika på detaljer som skapar en unik ordning. Denna typ av upprepade mönster kallas fraktal geometri. Landskapsarkitekt och forskare Caroline Hägerhäll berättade för oss om hur fraktalernas speciella uppbyggnad kan förklara en del av naturens positiva effekter på vårt välbefinnande den 15 oktober. Caroline avslutade med att berätta att hon hade lite tips för den som vill veta mer om ämnet – vi fick ett mail med dem!

“Tack för senast. Det var trevligt att träffa er alla. Jag lovade skicka dig tips på de böcker vi pratade om bl.a. Ian Stewart.

De följer här nedan och så har jag också sist tagit med en länk till en artikel som sammanfattar mycket av det vi gjort och det jag berättade om. Den går att läsa fritt av alla genom att följa länken.

Ian Stewart, The Beauty of Numbers in Nature – Mathematical Patterns and Principles from the Natural World. 2019. MIT press.

https://www.bokus.com/bok/9780262534284/the-beauty-of-numbers-in-nature/

Philip Ball, Patterns in Nature: Why the Natural World Looks the Way it Does 2017 University of Chicago Press.

https://www.bokus.com/bok/9780226332420/patterns-in-nature/

Artikel om Pollocks fraktaler, fraktaler i naturen mm.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2011.00060/full

Hälsningar
Caroline”

Tack Caroline, nu kan vi alla ta oss vidare i detta intressanta ämne!