Lunds Trädgårdssällskap följer Folkhälsomyndighetens direktiv och ställer in många av vårens programpunkter.

Ta hand om er alla och varandra, utomhus i det gröna och med avstånd.

Vänligen
Lunds Trädgårdssällskaps styrelse