Vårkänning på Kulturen i Lund

Söndagen den 13 mars välkomnade Kulturen tillsammans med Lunds trädgårdssällskap vårens ankomst år 2022. Här fanns mycket att göra som inspirerade alla som kom till att på nytt så frön för nya blommor och gamla grönsaker, sätta spaden i jorden, plantera om pelargonerna, ta ut några av trädgårdsmöblerna för en utomhusfika, med mera.

Vi handlade saker från Driveriet i Hammarlunda, Fältenborgs gård i Billinge , Trädgårdsbutiken i Fjelie, Naturskyddsföreningen och Kögels biodling.

Omkring 50 personer gick därefter på en halvtimmes rundvandring i Kulturens trädgårdar, där trädgårdsmästare Kristina Bakran guidade oss runt bland parkens nyplanterade träd. Vi fick bland annat se ett rundhagtorn, det nya vita mullbärsträdet och kejsarträdet.

Föredrag om igelkotten

Efter det var det dags att lyssna på Marie Dacke som höll ett både roligt och inspirerande föredrag om igelkotten i våra trädgårdar.

Igelkotten blev rödlistad den 15 april 2020. I takt med klimatförändringen har antalet igelkottar minskat. Men minskningen beror även på att andra arter, t ex grävlingen, har ökat i antal under motsvarande period. Grävlingar och igelkottar har samma meny, och om det blir ont om skalbaggar (1/5 av igelkottens föda består av skalbaggar), fjärilslarver, tvestjärtar, maskar, sniglar (även mördarsniglar) och tusenfotingar i våra trädgårdar blir det mycket svårt för igelkottarna att få tag i alla delikatesser. Se bild 1. Men igelkottar drabbas även av trafikdöden då de tycker om att leva bland människor, där det vanligtvis finns mycket att äta, och inte i skogen, där de skulle vara tryggare. Robot- och åkgräsklippare utgör också en stor fara för igelkottarna.

Men det finns bra saker att göra i våra trädgårdar för att hjälpa igelkotten. Vi kan till exempel tillsammans med våra grannar skapa igelkottskorridorer så de slipper korsa gator med livlig trafik. Vi kan också dels köpa robotgräsklippare som stannar då de ”ser” att ett djur är i vägen och dels se till så att gräsklipparna gör jobbet de ska under dagtid (mellan kl 10-16) då igelkottarna, som är kvälls- och nattaktiva, har dragit sig tillbaks. Vi kan också skapa rabatter som är lite lagom rufsiga, där de kan leta maskar, tvestjärtar, skalbaggar med mera. Under varma dagar kan vi sätta ut ett fat med vatten (inte mjölk!) till dem. Se bild 2. Om du verkligen vill göra en insats för igelkotten i din trädgård kan du snickra ett igelkottsbo (se bild 3) eller åtminstone spara de nedersta vedklamparna i vedstapeln så igelkotten kan skapa ett vinterbo där. Det finns många förslag på Internet om hur du bygger ett igelkottsbo. Du kan också sätta ut ett fat med kattmat om du sett var igelkotten gör sina kvällsrundor. Se bild 4.

Igelkotten dyker även upp i folktron. Igelkottsfett skulle t ex hjälpa mot mångahanda sjukdomar. Igelkotten kallas även för tomtens egen gris, vilket för tankarna till gårdstomten som – om man var snäll mot honom – vakade över gården. Men man måste också vara snäll mot tomtens hjälpreda och att behandla igelkotten med samma omsorg som tomten själv. Att behandla kotten/grisen illa kunde medföra att man utsatte gården för tomtens vrede.

Du kan läsa mer om igelkotten i Marie Dackes bok ”Taggad att leva”. Här är en länk till Adlibris (men det finns också andra bokhandlare som säljer boken). Tack till Marie Dacke som givit oss möjlighet att här publicera hennes bilder.

Igelkottsmeny

Bild 1 ©Marie Dacke

Igelkott dricker vatten

Bild 2. ©Marie Dacke

Ett igelkottsbo av tegelsten

Bild 3 ©Marie Dacke

Igelkott äter kattmat

Bild 4. ©Marie Dacke

Och här kan du se en kortfilm om en igelkotte som håller på att bygga sig ett ide för vintern.