Den 20 april 2022 visade trädgårdssällskapet, tillsammans med Kulturen i Lund, en film om en unik trädgård i skotska Scoraig. Filmen är gjord av Ewan Bush, son till Åsa Lindquist Bush som efter filmen berättade om livet i Scoraig. Åsa kom 1963, med man och 3 barn, till Scoraig och byggde under ca 30 år upp en trädgård med både inhemska växter och växter från andra sidan jorden. I växtlistan nedan sticker växter från Australien ut men även växter som också återfinns i medelhavsområdet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scoraig#/media/File:Ross_and_Cromarty_UK_location_map.svg

CC BY-SA 3.0

I början av 1900-talet ägdes jorden till största delen av några större. Jorden delades upp i s k crofts (torp, jordbitar), små parceller som skulle kunna föda en familj på varje croft. I början av förra seklet tvångsförflyttades 20 familjer ut på dessa magra jordar, som utan någon växtlighet att tala om var utsatta för väder och vind. Från Forestry Commission (ung Skogsvårdsstyrelsen) fick man dock några träd per familj att plantera på sin jordlott.

När Åsa kom till Scoraig hade en större rörelse kommit igång för att plantera mer träd och man fick bidrag för att göra ön mindre utsatt för väder och vind. Jorden var från början ganska sur, men med tiden och med tång som gödsel blev den efterhand allt bättre för odling av annat än surjordsväxter.

Med träden och förbuskningen förändrades även fågellivet. Från att mest ha bestått av sjöfågel och gök, den senare byggde sina bon i de stenmurar som skilde de olika jordlotterna från varandra, kunde man efterhand höra alltfler småfåglar.

Från havet stiger halvön ganska brant uppåt mot en mer flack hed. Detta syns tydligt på den film du kan ta del av nedan. Där uppe betade fåren, men man bröt även torv. Varje familj hade sin torvtäkt som skulle användas för uppvärmning.

På denna plats, som av BBC kallats ”The remote UK community living off-grid” (ung. ”det avlägsna brittiska samhället som lever utanför nätet”), byggde Åsa och hennes dåvarande man upp en fantastisk trädgård. Idag åker hon och hennes nuvarande man varje år tillbaks för att rensa upp i trädgården och för att träffa sin son (Ewan Bush) med familj som nu bor där.

Här kan du ladda ner en lista på de växter som syns i filmen som du kan ta del av samtidigt som du tittar på filmen.