Den 6-8:e oktober arrangerar Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på SLU, Jordbruksverket och Partnerskap Alnarp en 2-dagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa (gårdsbesök).
Då kommer pionjärer för olika typer av svensk agroforestry, policyexperter och nordiska forskare och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att inspirera till ännu mer svensk agroforestry!