Den 9 augusti besökte föreningen två trädgårdar i samma kvarter i Lund. För 30 år sedan hade de samma förutsättningar att utvecklas och gjorde det också – men åt olika håll utifrån ägarnas vision om hur en bra och vacker trädgård skulle se ut. 

Även om båda är välplanerade kan en av dem möjligen beskrivas som mer planerad än den andra, även om växterna också här kan ta egna initiativ och placera sig där de önskar. Men här finns klippta former, som skvallrar om att det bakom allt det vackra finns en plan, blandat med en hel del ovanliga växter (se de första tre bilderna). Den andra trädgården kan beskrivas som mer ”rufsig”, med en liten lund där krolliljor och julrosor sprider sig nästan ohämmat vackert. Ambition har varit att bjuda in fåglar, fjärilar och igelkottar. Ett starkt önskemål har också varit att få plats med en platan som en centralpunkt – tillsammans med det vackra lusthuset. (Se bild 4 och 5 nedan ).