Jennifer visade upp sin trädgård med skogsparti som är under uppbyggnad.