Riksförbundet Svensk Trädgård
Den Virtuella Floran 
Kulturen i Lund
Lunds Universitets Botaniska Trädgård
Småkrypsguide
FOR:s snigelinfo
Vinterodling
Nyttodjur
Växtforum
Hemmaodlat
Tradgardskartan
SLU – Grönt Kulturarv