Loading Events

Vi välkomnar nya – och tidigare mindre aktiva – medlemmar till en träff i en styrelseträdgård.

Ett tillfälle att lära känna Lunds trädgårdssällskap, andra nya medlemmar och prata trädgård.

Ingen kostnad.

Anmälan till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

Till toppen