Loading Events

En formstark villaträdgård helt i grönt och vitt bl a med pergola med vitt blåregn och mycket formklippt buxbom. En trädgård där bladverksformer och färger är viktiga. Rabatt med silverfärgade bladverk och vattenspegel, odlingslåda med doft som fokus. Krukor med fikon, olivträd och blodfläder.

Anmälan senast 29 juli till hjarupslund@gmail.com

Till toppen