Loading Events

Ambitionen med trädgården har varit att skapa en attraktiv plats för fåglar, med bra och trygga boplatser, mat, skydd och vatten.

Susanne berättar i sin föreläsning bl a om hur hon har lyckats få tjugo arter fåglar, igelkottar, fladdermöss, grodor och mängder av pollinerande insekter i sin lilla trädgård.

Växt- och boklotteri.

20241106

Till toppen