Loading Events

En av Sveriges ledande leverantörer av växter och kunskapsbank till professionella växtanvändare. Odlingen är inriktad på produktion och förädling av parkträd, alléträd, solitärbuskar och större fruktträd. Utvalda växter kommer att finnas till försäljning.

Anmälning senast 5/5 till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se.

Till toppen