Loading Events

Vi välkomnar årets nya – och tidigare mindre aktiva – medlemmar till en träff i en styrelseträdgård. Trädgårdstitt, trädgårdsprat och tillfälle att lära känna Lunds trädgårdssällskap och andra nya medlemmar.

Anmälan senast 10 augusti till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

Till toppen