Loading Events

Humlebacken kallas så då marken tidigare var köksträdgård till Gård nummer 1 i Värpinge. I ett gammalt protokoll kunde man läsa att det fanns 48 humlestörar i backen ner till Rinnebäcken. (Denna bäck rinner fortfarande genom naturreservatet Rinnebäcksravinen men lades i kulvert på 30-talet och grusvägen Bäckarännan anlades här i byn.)

Tiden går och allt som är konstant i en trädgård är förändring. Familjen Gisselsson har nu bott här i 18 år och Humlebacken förändras hela tiden. En av de tydligaste karaktäristika för denna trädgård är dock de arkitektoniska dragen. Det finns mängder med stengångar som leder till olika rum, indelade av olika typer av häckar. Det finns stora höjdskillnader, vilket är ovanligt i Lund. Vidare ger högt uppstammade träd vandrande skugga och möjliggör att andra växter kan trivas under dem. Tillsammans med blickfång och utkiksplatser gör att trädgården kan upplevas gång på gång på olika sätt.

Sedan finns olika trädgårdshus i trädgårdsgränserna. Dessa hus skapar en gårdskänsla av marken de omsluter.

Bland annat har Humlebackens mini-version av ett 1700-tals orangeri blivit mycket uppmärksammat i olika trädgårdsreportage.Anm till hjarupslund@gmail.com

Avgift 40 kr medlem, 80 kr övriga.

Till toppen