Loading Events

Trädgårdsmästare Janine Österman, ger oss en chans att få uppleva Lunds nyaste park.

Guidningen fokuserar på hur man gått till väga för att skapa ett inbjudande odlingsområde i en publik park, och hur har de arbetat med sortval och utformning för att främja biologisk mångfald. Vi tittar på de arter som valts för att visa på och lyfta fram trädgårdshantverkets roll, och avslutar i skogsträdgården där vi har ett samtal om hur ett matproducerande odlingssystem kan ta sig i uttryck i en offentlig miljö. Janine tar med växtlistor och planteringsplaner så att vi kan riktigt få bekanta oss med växterna och även smaka på en del av dem som redan etablerat sig.

Intill skogsträdgården finns sittplatser (under tak) för de av oss som vill avsluta med medtagen fika.

Anmälan till globetrotter_29@hotmail.com Max 20 deltagare.

 

Avgift 40 kr medlem, 80 kr övriga.

Till toppen