Loading Events

En villaträdgård i Malmö på 1000 kvm, där man arbetat med flera modeller för att ta hand om vattnet, både för bevattning och för att förebygga översvämningar.

Rening med hjälp av en biokolsbädd visas också.

Anmälan till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

Till toppen