Loading Events

Vi får se en fantastiskt fin trädgård som har visats i Lantliv Trädgård.

En äldre till stor del återskapad trädgård i lantlig miljö. 2009 startades detektivarbete i den gamla trädgården.

Den var väldigt igenvuxen och det mesta fanns inte kvar från den ursprungliga trädgården som anlades runt 1860. Efterhand har en ny trädgård vuxit fram. Gångar har återskapats. Kaffegrottan har grävts fram och trädgårdsland med omgivande häckar är nyanlagda med inspiration från dåtidens trädgårdsideal.

I trädgården finns flera siktlinjer som framhäver den vackra utsikten över hagar med betande får och hästar. I trädgården finns växthus, spegeldamm, pergolagång med rosor, pergola med vindruvor, kaffegrotta, bikupor samt flera sittplatser.

Instagram @christina_haglind

Anmälan till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

 

20240711

Till toppen