Loading Events

Christel Kvant föreläser med utgångspunkt från nya editionen av Vår Trädgårdsbok, med fokus på hur vi främjar den biologiska mångfalden. Lär känna de inhemska värdväxterna som fjärilar och andra insekter är beroende av för sin fortplantning. Ett föredrag som ger hopp om livet!

Växtlotteri.

Till toppen