Loading Events

Vi börjar med föredrag om trädgården på Vemmenhögsgården.

Där finns många ovanliga träd och rododendron som Sture själv sått från frö.
Sture berättar även om sina resor till spännande trädgårdsplatser.
Vi har för något år sedan besökt den fina parken i vårt program.

Därefter blir det årsmöte och fika.

Fritt inträde för medlemmar.

Till toppen