En tapper skara trotsade regnet den 23 maj för att få uppleva Kunskapsparken på Brunnshög.

Under trädgårdsmästare Janine Österman, med kollegors, ledning fick vi veta att Kunskapsparken är med sina 21 hektar är Lunds näst största park.

Parken är unik genom att här finns både odlingsområden för föreningar och privatpersoner, en fruktträdgårdslund, en nötlund och anlagda dammar för att ta hand om och rena dagvattnet från Brunnshögsområdet samt en stor anlagd Skogsträdgård. Brunnshögs odlarförening kommer under hösten flytta in sina odlingar till Kunskapsparken.

Hönsen får ett nybyggt hönshus. Ett kallväxthus och ett varmväxthus skall också byggas för odling mm.
Den största kompostbehållare jag sett har byggts för parkens behov.

Som avslutning berättade Hanna Jönsson, som driver Skogsträdgårdens växter om parkens skogsträdgård. Vi fick provsmaka späda skott av bl.a. Hosta, Löparfetblad, Chokladmynta samt en fantastisk god läskade dryck av Rabarber och Rosenkvitten kryddad med Libbsticka.

/Eva Persson