Guiden Pär mötte upp Lunds trädgårdssällskap vid grinden lördagen den 10 juni.

Under en guidning på 2 timmar visades kalkbrottet.

Kalkbrottet är 1 300 meter långt och 800 meter brett med ett djup på 65 meter. Kalkbrottet ligger i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo, Malmö.

Dagbrottet invigdes 1866, men kalkbrytning förekom i Limhamn redan på 1600-talet.

Brytningen av kalksten skedde till en början för hand, men en bit in på 1900-talet började man använda dynamit och maskiner.

Den sista sprängningen gjordes i slutet av 1980-talet. Brytningen av kalk upphörde inte förrän 1994.

Nu ägs brottet av Malmö kommun

Kalkbrottet blev ett kommunalt naturreservat vid årsskiftet 2010-2011.