I ett uppvuxet villakvarter i Lund ligger denna vackra trädgård, som hämtat en del inspiration från Ulla Molin och Nicole de Vésian. Trädgården har vuxit fram efter hand, utan en tydlig plan. De gamla fruktträden fick dock styra  planeringen i början och hjälpte på så sätt till att dela in trädgården i olika rum/teman. Nu finns det i trädgården 12 mer eller mindre tydliga teman, som t ex ”entrén med Himalayabjörkar”, ”silverhavet” och ”sensommarrabatten och solplatsen”. Trädgården blir intressant och vacker genom de olika växtkombinationer som den innehåller, växter som kontrasterar eller harmonierar med varandra i färg, form eller textur (t ex en blank, matt, luden eller rynkig yta). Komposten används flitigt tillsammans med ko- eller hönsgödsel. Kemiska bekämpningsmedel är inte välkomna i trädgården.

Med bilderna nedan försöker vi bevara minnet av besöket i denna trädgård. Klicka på den första bilden för att få ett bildspel.