Den 12 juni besökte Lunds Trädgårdssällskap en trädgård med mycket långa anor. Vi fick en berättelse om platsens dramatiska historia. Den gård som finns på platsen har anor från medeltiden. Stenläggning från den tiden är ännu synlig på gårdsplanen under den nuvarande, från 1700-talet. Under 1600-talets krig hamnade Lilla Harrie mitt emellan den danska och den svenska hären och byn brändes ner. Den stora trädgården är anlagd på 1800-talet och strukturen är bevarad men skickligt och kreativt kompletterad. Buxbomshäckar, en stor trädgårdsrundel och flera bersåer utgör stommen. Grunder från tidigare gårdslängor har omvandlats till sittplatser. En liten damm är hem för grodor och salamandrar. Två stora valnötsträd, kommer från nötter som ägarna plockat själva och drivit fram. En rad bågar med klätterväxter ger en imponerande siktlinje.

Bildspelet nedan speglar förhoppningsvis den fina anrika trädgården.