Onsdagen den 30 mars gästades trädgårdssällskapet av Håkan Wallander, professor vid Mikrobiologisk ekologi i Lund. Hans föredrag om jord var såväl instruktivt som innehållsrikt och engagerat. Vi fick en grundlig genomgång av allt som har med jorden att göra, från vad jord är till hur den bildas och hur vi bör ta vara på den.

Jord är något mycket komplext och innehåller en oerhörd mängd av organismer. Nematoderna kanske uppgår till 10 miljarder arter. Mykorrhiza är en viktig beståndsdel i all levande jord. Se bild 1. Forskningen har ännu inte alla svar om vad jord faktiskt är.

Daggmasken är förstås av avgörande betydelse. Många vet säkert inte att Darwin skrev en bok om daggmasken och hur nyttig den är. Tidigare trodde man att den var ett skadedjur. Boken blev tydligen en stor framgång. Se bild 2.

Ett intressant exempel på hur jord bildas var Håkans berättelse om forskningen på den nya vulkanön Surtsey. Här visade han hur gräs, som inte var särskilt imponerande på marken kunde ha rötter ned till 2 meters djup. Se bild 3.

Häckande fåglar bidrog i hög grad att göra den nya jorden bördig. Surtsey har nu ca 20 ton mull/ha. Hemön, som drabbades av Heklas utbrott för 1600 år sedan har 400 ton mull/ha.

När det gäller att bruka jorden framhöll han nyare forskning, som anger att man ska störa jorden så litet som möjligt för organismernas skull. Växtföljder med mellangrödor kan vara bra. Perenna växter istället för grödor varje år kan också vara en god teknik. Se bilderna 4-6 för en del trädgårdsinspiration.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Klippträdgården

Svampträdgården