Den 18 september besökte föreningen den Rothoffska museikolonin i Landskrona. Kolonin ligger på landets äldsta bevarade koloniområde. Redan år 1870 fördelades en del lotter till arbetskarlar, gesäller, med flera. Dessförinnan fanns också sommarhus på området. År 1864 fick apotekare Bergh ett livsarrende för att här odla medicinalväxter. Dessa odlingar är idag rekonstruerade, så besök dem nästa gång du är i Landskrona.

Familjen Rothoff köpte kolonin på tidigt 1900-tal, eftersom man behövde ett ställe att odla potatis på. Den lilla gröna stugan (på bilderna nedan) byggdes redan 1903 och bestod från början av endast ett enda rum, 2 x 2,5 m. Stugan fungerar idag som utställningslokal – möblerad på samma sätt som under 1900-talets början och med en liten utställning om koloniområdets historia.

I trädgården bedriver museet ekologisk museiverksamhet. Trädgården odlas ekologiskt, med perennrabatter och rosor på framsidan och köksland med grönsaker och kryddväxter på baksidan. Landskrona Biodlarförening har hand om den originella bikupan med snickarglädje och den goda kolonihonungen säljs i museets butik.

Rothoffs koloni är till glädje för alla. Välkommen att slå dig ner med kaffekorgen i bersån, titta på växterna och smaka på smultronen. Trädgården fungerar både som en inspirationsplats för dig som är trädgårdsintresserade och som en stilla oas för dig som bara vill njuta en stund i en vacker miljö.

Trädgårdsmästaren Martin Bofeldt berättade också att han försöker hitta växter som odlades tidigt under koloniverksamhetens framväxt, men också om att man har planer på att föra in mer moderna växter. Att hålla koloni innebär ju också att prova, testa och utveckla trädgården; kolonin är på så sätt en levande trädgård. Den röda svansliknande växten på en bild nedan är en Amaranthus caudatus (ibland kallad rävsvans). Det är en mycket gammal ettårig växt som odlats i Sydamerika för sina proteinrika frön (kärnor). I Europa har den funnits sedan 1500-talet och mestadels odlats som ettårig prydnadsväxt.

Martin Bofeldts berättelser lockade oss att börja planera nästa års planteringar i våra egna trädgårdar.

Tack till Kristina Appelqvist för text om kolonin och till Margareta Dahlin och Maj-Gull Wahlgren Svensson för fina bilder.