Bli medlem

Till dig som vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällskap

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårds­intresserade.  Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, och som medlem får du bl a medlemstidningen Hemträdgården.

Medlemsavgiften är 320 kronor och betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård på

pg 1215-3. Ange namn och adress och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap. Medlemskapet gäller för en person. Make/maka/sambo på samma adress kan bli familjemedlem – avgift 20 kronor. Medlemskort kommer med posten.

Om du redan är medlem i någon annan RST-ansluten förening, t ex Skånska Trädgårds­föreningen, kan du stanna kvar i den och dessutom bli medlem hos oss. Du betalar då en lokalavgift på 70 kronor som tillfaller Lunds Trädgårdssällskap. Även här gäller att du betalar till Riksförbundet Svensk Trädgård på pg 1215-3. Ange namn och adress och e-post och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap. Du kan också välja att byta huvudmedlemskap till Lunds Trädgårdssällskap och då betala lokalavgiften till din ”gamla” förening. Om du inte vill vara dubbelansluten kan ditt medlemskap flyttas. Kontakta RST:s medlemsregister: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org.

Synpunkter, förslag, önskemål?

Du kan antingen lämna dessa till oss i styrelsen vid våra träffar,
maila till info@lundstradgardssallskap.se
eller ringa Jeanna Reed 0768 081045
eller Britt-Marie Kapnoula 0738 132177.
Vi skickar gärna medlemsinformation per e-post – meddela då din e-postadress till info@lundstradgardssallskap.se.

 

Hemsida: http://www.lundstradgardssallskap.se

Facebook https://www.facebook.com/lundstradgardssallskap/

 

Lunds Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST www.tradgard.org