Bli medlem

Till dig som vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällsskap

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårds­intresserade. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, och som medlem får du bl a medlemstidningen Hemträdgården och kan ta del av våra och RSTs medlemsförmåner.


Bli medlem: Medlemsavgiften är 300 kronor och betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård på pg 1215-3. Ange namn och adress och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap. Medlemskortet kommer med posten. En medlemsavgift gäller per hushåll.

Förlorat kort: Om du förlorat ditt medlemskort eller årsmärke kontaktar du Riksförbundet Svensk Trädgård, medlemsservice@tradgard.org, för att få ett nytt.

Medlemskap i flera föreningar: Om du redan är medlem i någon annan RST-ansluten förening, t ex Skånska Trädgårds­föreningen, kan du stanna kvar i den och dessutom bli medlem hos oss. Du betalar då en lokalavgift på 70 kronor till Lunds Trädgårdssällskap. Även här gäller att det betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård på pg 1215-3. Ange namn och adress och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap. Du kan också välja att byta huvudmedlemskap och då betala lokalavgiften till den ”gamla” föreningen. Om du inte vill vara dubbelansluten kan ditt medlemskap flyttas. Kontakta RST:s medlemsregister: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org

Bli medlem

Synpunkter, förslag, önskemål?

Du kan antingen lämna dessa till oss i styrelsen vid våra träffar, maila till info@lundstradgardssallskap.se eller ringa Marianne Fridolf tel 046-57150 eller Britt-Marie Kapnoula, 046-32 43 15. Vi skickar gärna medlemsinformation per e-post – meddela då din e-postadress till info@lundstradgardssallskap.se

Vill du ge bort ett medlemsskap i Lunds Trädgårdssällskap?

Känner du någon som skulle uppskatta att besöka vackra trädgårdar, lyssna till inspirerande föredrag och läsa artiklarna i Hemträdgården?
Ge bort ett medlemskap i Lunds trädgårdssällskap!

Gåvomedlem
Fyll i ”Lunds Trädgårdssällskap” i fältet för ’Meddelande till kansliet’.