Bli medlem

Till dig som vill bli medlem i Lunds Trädgårdssällskap

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, och som medlem får du bland annat medlemstidningen Hemträdgården.

Medlemsavgiften är 320 kronor och betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård på pg 1215-3.
Ange namn och adress och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap.

Medlemskortet kommer med posten. En medlemsavgift gäller per hushåll.

Om du redan är medlem i någon annan RST-ansluten förening, till exempel
Skånska Trädgårdsföreningen, kan du stanna kvar i den och dessutom bli medlem hos oss.
Du betalar då en lokalavgift på 70 kronor som tillfaller Lunds Trädgårdssällskap. Även här gäller att du betalar till Riksförbundet Svensk Trädgård på pg 1215-3. Ange namn och adress och epost och skriv att betalningen gäller medlemskap i Lunds Trädgårdssällskap. Du kan också välja att byta huvudmedlemskap till Lunds Trädgårdssällskap och då betala lokalavgiften till din ”gamla” förening. Om du inte vill vara dubbelansluten kan ditt medlemskap flyttas. Kontakta RST:s medlemsregister: tel 08-792 13 15, fax 08-792 39 53 eller medlemsservice@tradgard.org.

Synpunkter, förslag, önskemål?
Du kan antingen lämna dessa till oss i styrelsen vid våra träffar,
maila till info@lundstradgardssallskap.se
eller ringa Jeanna Reed 046-13 10 45 eller Britt-Marie Kapnoula 046-32 43 15.

Vi skickar gärna medlemsinformation per e-post – meddela då din e-postadress till info@lundstradgardssallskap.se.

Hemsida: http://www.lundstradgardssallskap.se
Facebook https://www.facebook.com/groups/353083164892355/.

Lunds Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST www.tradgard.org