Hjälp till att rädda våra päronträd!

Sjukdomen päronrost har blivit ett allvarligt problem i södra Sverige, inte minst i Lund. Fler och fler päronträd sågas ner medan själva värdväxterna för sjukdomen – odlade trädgårdsenar med ett horisontalt växtsätt som kinesiska enar och sävenbom – får stå kvar. Men tar man bort infekterade grenar på enarna – helst hela buskarna förstås – blir inte päronträden sjuka. Så enkelt är det. Det finns gott om alternativ till de odlade enar som är mottagliga för svampen. Genom att informera och åter informera om rostsvampens liv och leverne kan vi minska infektionstrycket på päronträden och på sikt helt slippa sjukdomen.

Den här trädsjukdomen går att påverka!

Lunds Trädgårdssällskap vädjar till Lunds trädgårdsinnehavare, kolonister, fastighetsägare, kyrkogårdsförvaltning och parkförvaltning att delta. Som avstamp arrangerades i september 2008 ett möte där hortonomen Kristine Ivarsson berättade om päronrosten och hur den sprids. Nu är det dags att hålla utkik på de odlade enarna. Förstadierna syns som mörka prickar och snart blir de brandgula geléklumparna synliga. Från dem sprids smittan till päronträden inom en radie på femhundra meter.

Upptäcker du smittobärande buskar någon annanstans än i din egen trädgård kan du tala med fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren eller kontakta Lunds trädgårdssällskaps arbetsgrupp mot päronrost på rostfrittlund@live.se eller Anita Ireholm, 070-2881702.

, ,

2 kommentarer till Hjälp till att rädda våra päronträd!

 1. Marie Cedereke 21 juni, 2013 den 03:17 #

  Jag har en horisontellt växande en – den had geleartade klumpar på stammarna förra månaden. Jag har hörsammat ditt anrop och skall såga ner den.
  Fråga: sprider detta sig även till silverpäron?
  Vänliga hälsningar /Marie Cedereeke

 2. Åsa Lindquist Bush 3 juli, 2013 den 04:48 #

  Hej Marie!
  Jag har försökt få svar på din fråga om silverpäron, Pyrus salicifolia, kan infekteras av päronrosten liksom vanligt päron, Pyrus communis. På Flyinge plantskola hade man inte märkt någon rost på deras exemplar men jag har tyvärr hört från två medlemmar i vår styrelse att de hade erfarenhet av päronrost på silverpäron. Vill du gå längre i din undersökning kan jag rekommendera att kontakta Alnarp och be att få tala med en hortonom. Det kunde vara intressant att veta hur det går med din research.
  Lycka till
  /Åsa

Kommentera