Styrelsen

Ordförande

Jeanna Reed tel 046-13 10 45

Vice ordförande

Kristina Appelqvist

Sekreterare

Britt-Marie Kapnoula tel 046-32 43 15

Kassör

Barbro Lefévre

Övriga ledamöter

Susanne Andersson
Ingrid Sjöberg
Ann-Helen Arvidsson
Cecilia Holm
Maj-Gull Wahlgren Svensson