Aktuellt

Odlingssamordning Lunds kommun

Janine Östermark är odlingssamordnare i Lund och informerade om Lunds visioner inom området. Kommunen vill gärna få in synpunkter och idéer betr odlingsfrågor från er. Om ni har några frågor eller förslag, skicka ett mail till janine.osterman@lund.se

 

14 april till 15 oktober – IGA trädgårdsutställning i Berlin

Denna trädgårdsutställning hålls var tionde år och pågår hela sommaren, 13 april till 15 oktober. Det finns många möjligheter att resa dit, t ex med olika bussbolag och Skånska Trädgårdsföreningen har en resa dit i juli.

 

19 – 21 maj – Margretetorps trädgårdsmässa

Se http://www.margretetorpstradgardsmassa.se/

2 – 4 juni – Malmö Garden Show

Se http://www.malmotown.com/malmogardenshow/

22 – 25 juni – CPH Garden

Det kongelige danske Haveselskab arrangerar en stor trädgårdsutställning med över 300 utställare i Valbyparken i Köpenhamn. Se http://haveselskabet.dk/cphgarden/ för mer information